Mục Đích của Trang

Trang web này được thực hiện với mục đích cung cấp tài liệu bằng tiếng Việt liên quan đến việc phát triển âm ngữ và ngôn ngữ, những rối loạn ảnh hưởng đến sự giao tiếp, và những nguyên tắc đại cương trong âm ngữ trị liệu. Mục tiêu của chúng tôi nhằm đưa đến độc giả Việt Nam những tài liệu mới nhất. Trang web này không có dụng ý thay thế cho những liệu pháp âm ngữ mà chỉ để cung cấp thêm những hiểu biết về khả năng giao tiếp và những rối loạn liên quan. Ðể mang lại hiệu quả trị liệu cao nhất, quí vị nên tìm sự hướng dẫn từ những nhà âm ngữ trị liệu chuyên môn cho từng trường hợp cụ thể.

Âm ngữ trị liệu (hoặc ngôn ngữ trị liệu) là một lĩnh vực mới tại Viêt Nam. Vì vậy chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc sưu tầm tài liệu, dịch thuật những tài liệu sang tiếng Việt cũng như trích dẫn nguồn gốc. Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không tránh khỏi những thiếu sót. Vì thế rất mong nhận được sự góp ý của quí đọc giả.

Our Mission

The purpose of this website is to provide information in Vietnamese regarding speech and language development, disorders that affect communication, and general principles to speech-language therapy. Our goal is to make the most updated information available to a Vietnamese audience. The information on this website does not substitute for quality speech-language therapy, but rather to begin a better understanding of communication and its related disorders. Seeking the professional guidance of speech-language therapists for specific individual cases is always recommended.

Speech-language therapy is a new area in Vietnam. It has been a challenge to collect all existing materials, translate them into Vietnamese, as well as cite original authors. Although we have tried our best, we realize there will be limitations to our work. Therefore, we are eager to receive your comments and/or questions to improve this website. Although we provide English materials when possible, most of our materials are in Vietnamese. Main headings are in both languages to help English readers navigate the site.