Hướng Dẫn Phụ Huynh: Phương Pháp Giúp Con Qúy Vị Giao Tiếp

Parent Education: Ways to Help Your Child Communicate

 

Đây là 6 thuyết trình ngắn nhằm mục đích cho phụ huynh Việt Nam giúp trẻ em chậm giao tiếp. Các thuyết trình sau đây thích hợp nhất cho trẻ em chưa biết nói hoặc chưa biết sử dụng ký hiệu. Thuyết trình bằng tiếng Việt gồm 5-7 phút mỗi bài, tổng cộng 30-40 phút để theo dỗi hết 6 bài.

 

Để theo dỗi các bài này, xin qúy vị vui lòng bấm vào địa chỉ mạng sau những lời tóm tắt sau đây. Qúy vị cần có Adobe Flash Player 8.0. Đa số máy vi tính có sẵn chương trình này, nhưng nếu cần quý vị có thể lưu chương trình này miễn phí từ địa chỉ sau đây:

http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&promoid=BIOW

 

**Qúy vị sẽ cần vặn loa của máy vi tính lên để nghe các bài thuyết trình** Mời quý vị xem và lưu lại các lời nói của mỗi bài thuyết trình cùng với tài liệu powerpoint ở bên tay trái của trang.

 

Here are six brief modules designed for Vietnamese parents of young children with moderate to severe communicative delays. Materials are most appropriate for children in the pre-verbal stage who do not yet use words or signs to communicate. All materials and recordings are presented in Vietnamese. Each module is 5-7 minutes for a total of 30-40 minutes to view all six.

 

To view the module, please click on the website addresses below each module description. You will need Adobe Flash Player 8.0 to view modules. While most computers already have this software, you can download Flash Player for free at this site if needed: http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash&promoid=BIOW

 

**You will need to turn up your volume to hear the presentation** Full transcripts and handouts for each module is available on the left hand margin.