Thành Viên/ Meet the Team

Phạm Thùy Giang, PhD CCC-SLP, chuyên gia âm ngữ trị liệu, đã lớn lên tại Hoa Kỳ nhưng lòng vẫn hướng về quê mẹ Việt Nam. Cô Giang đã nhiều lần về Việt Nam làm chung với giáo viên và phụ huynh để giúp trẻ em phát triển ngôn ngữ. Hiện nay Cô Giang là phó giáo sư khoa Khoa học Lời nói-Ngôn ngữ-Thính giác tại Đại học Tiểu Bang San Diego, Hoa Kì. Quý vị có thể tìm hiểu thêm về công việc nghiên cứu trẻ em song ngữ tại trang mạng sau: http://slhs.sdsu.edu/gtpham/bdc/

Giang Pham, PhD CCC-SLP, speech-language pathologist, grew up in the U.S while her heart is still connected to the place of her birth, Vietnam. Dr. Pham has returned several times to Vietnam to work with teachers and parents to help children develop language. Currently, Dr. Pham is an assistant professor in the School of Speech, Language, and Hearing Sciences at San Diego State University. Click here to read about her research with bilingual children: http://slhs.sdsu.edu/gtpham/bdc/


Charlotte A. Ducote, PhD, CCC-SLP, has been Director of Communicative Disorders (Speech-Language Pathology) at Ochsner Clinic/Ochsner Medical Center in Louisiana, since 1994. She has traveled yearly to Vietnam through Operation Smile since 1996 to provide speech-language pathology services for children and adults as well as present in educational workshops.
Cô Charlotte, PhD CCC-SLP, làm trưởng khoa Âm Ngữ Trị Liệu của bệnh viện Ochsner tại New Orleans, Lousiana, từ năm 1994. Cô Charlotte đã thăm Việt Nam hằng năm từ 1996, làm việc qua Operation Smile để trị liệu về ngôn ngữ và lời nói của trẻ em và người lớn cũng như thuyết trình trong khóa tập huấn ngắn.


Nguyễn Hoàng Nam, D.O lớn lên tại Việt Nam, hiện đang thực tập và đào tạo để trở thành bác sĩ tâm thần tại University of Texas-Medical Branch, Galveston. Nam đã từng là software engineer và luôn muốn phục vụ cho cộng đồng người Việt trong hay ngoài nước. Do đó, Nam đã góp phần thành lập trang mạng này.

Nam H Nguyen, D.O, grew up in Viet Nam, currently in psychiatry residency at University of Texas-Medical Branch, Galveston. Prior to attending medical school, Nam was a software engineer who always wanted to serve the Vietnamese community. Therefore, he contributed to developing this website. 


Trần(Phạm) Thị Cẩm Hồng hiện đang là sinh viên của trường đại học Metropolitan State Minnesota, chuyên ngành công nghệ thông tin. Có 2 cháu nhỏ, cô đã có dịp trải nghiệm sự khó khăn của những bậc cha mẹ Việt Nam nuôi con trên đất Mỹ: mong muốn con trẻ hòa nhập và thành công trong đời sống ở Hoa Kỳ đồng thời ao ước chúng bảo tồn tiếng Việt và văn hóa Việt Nam. Xuất phát từ sự thông hiểu đó, cô đóng góp công sức vào trang mạng này hi vọng giúp đỡ các bậc làm cha mẹ khác.

Cam Hong Tran currently studies at the Metropolitan University, Minnesota and majors in Computer Science. She is married and has two young children. Being a parent helps her understand the hardship of raising a bilingual child: Wanting the kids to function well in the society and to treasure the Vietnamese language. Therefore, she contributes her part to this website with the hope to help other parents